Ett företag i mänsklig skala

Vårt team består av 10 personer som arbetar antingen inom lantbruket inom fruktodlingarna, eller i verkstaden med att förbereda produkterna, eller på kontoren med administrativ och kommersiell ledning, men också med kvalitetsuppföljning.
Vårt team kompletteras med säsongsarbetare, speciellt under senvåren då fruktplockning är viktigast.
Dessutom har några säsongsarbetare anslutit sig till oss på permanent basis på grund av deras engagemang och övertygelse!
Vårt äventyr är framför allt gourmet, fullt av smaker och framför allt av värderingar som respekt för natur och människor, uthållighet i hantverk, familj och visionär anda.

Bestsäljare från Biolo’Klock

Mer information om Biolo’Klock

Mer information finner du på vår franska hemsida

Varukorg