VILLKOR VID KÖP HOS Franska butiken

Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument eller företag (”Du”) gör en beställning via Franskabutiken.com, och därtill hörande sidor.
Avtal ingås mellan dig och ägaren av Franskabutiken.com.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.
Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Franska butiken reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Franska butiken har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Franska butiken naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Franska butiken fortsätter med beställningen.

All bildinformation på Franskabutiken.com ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende.
Franska butiken ansvarar inte för information på Franskabutiken.com som kommer från en tredje part.

Franska butiken.com, samt allt innehåll på denna sida, ägs SARL Franska butiken
Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Franska butiken.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Läs vår integritetspolicy.

När du registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig.
Vi skyddar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Se gällande integritetspolicy.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att villkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

BETALNING OCH LEVERANS

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.
När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt och eventuell fraktkostnad, som gäller.
Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt.
Alla varor som finns i lager kommer att skickas från oss inom 1-5 dagar.
Oftast har vi alla produkter i lager, skulle inte så vara fallet producerar/beställer vi det normalt inom en vecka och en liten försening kan uppstå.
Skulle varan vara restnoterad eller dröja en längre tid kontaktar vi er om ni önskar vänta eller kostnadsfritt avboka er order.
Vi förbehåller oss dock alltid rätten att delleverera om en eller flera artiklar är restnoterade.
Franska butiken står alltid den extra fraktkostnaden en delleverans innebär.
För leveranser utanför Sverige gäller leveransvillkor CPT, Incoterms 2015

RETURPOLICY

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.
På Franskabutiken.com har vi utökad denna tid till 30 dagar.
Köparen bekostar själv returfrakten.

Vi registrerar din retur hos Klarna som administrerar återbetalningen samma dag som vi får varorna till oss.
Återbetalningen kan dock dröja några dagar beroende på vilket betalsätt du valt.

KUNDANPASSADE PRODUKTER, PRODUKTER MED PÅTRYCK SAMT ÖVRIGA KUNDUNIKA REKLAM OCH PROFILPRODUKTER

För företag gäller allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer ALG 10. I de fallen ALG 10 inte är tillämpningar så gäller leveransbestämmelser SBPR 2011 : 1.
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat.
Du som kund är ansvarig för att du har tillåtelse att använda bilder och original du laddar upp i samband med beställning.
Alla bildillustrationer ska ses som just illustrationer och kan ej garanteras återge exakt till utseende och beskaffenhet.
Leveranstiden är 5-15 arbetsdagar dagar.

BETALSÄTT

Alla betalningar sker via Klarna.
Klarna erbjuder följande betalsätt:

  • Kortbetalning med Visa & Mastercard utan extra avgifter
  • Direktbetalning från bankkonto utan extra avgifter
  • Få först. Betala sen. Avgifter kan tillkomma, läs villkoren i samband med betalning.
  • Dela upp. Avgifter tillkommer, läs villkoren i samband med betalning.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats.
Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.
Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.
Ändring av kundanpassade (special) produkter, produkter med påtryck samt övriga kundunika reklam och profilprodukter accepteras i normalfallet ej.

AVBESTÄLLNING

Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen.
Privatpersoner har ångerrätt, se nedan under rubriken ”Ångerrätt”. Vid nyttjande av ångerrätten står beställaren kostnaden för returen av varorna.
Företag som avbeställer kundanpassade (special) produkter, produkter med påtryck samt övriga kundunika reklam och profilprodukter måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

ÅNGERRÄTT

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.
Du har dock inte ångerrätt om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.
Observera att det enligt lag är du som ska betala för retur fraktkostnaderna och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan.
Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan.
Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.
Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skriftligen meddela oss detta via brev eller e-post.
Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten.
Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.
Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.
Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning.
Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten.
Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

REKLAMATIONER OCH ÅTERKÖP

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.
Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.
Om du som företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.
Du ska i så fall skriftligen reklamera via brev eller e-post.
Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

EJ UTLÖST FÖRSÄNDELSE

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin.
Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.
Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet efter en påminnelse till inkasso.

SÄKERHET OCH SEKRETESS

All hantering av personuppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå med hjälp av ett SSL-certifikat.
Franska butiken behandlar personuppgifter i enlighet med gällande integritetspolicy.

FORCE MAJEURE

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse.
Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörande: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Franska butiken kundtjänst som nås genom att maila till info@Franskabutiken.com
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Franska butiken kundtjänst så tillhandahåller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer.
Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol i Stockholm.

Varukorg